فشرده ساز JavaScriptEnter your CSS code to compress:Add up to 10 multiple CSS files (Size Limit: 2MB per file)
در باره فشرده ساز JavaScript

از این ابزار برای فشرده سازی JavaScript استفاده میشه